TC Kimlik No
Şifre

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri;

- Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından bir başkan, bir yazman üye seçmek; seçim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu’na bildirmek,

- Üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen yöntemler çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak,

- Amatör ve profesyonel spor dallarında uygulanacak cezalar, Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkisi dışındadır.

DİSİPLİN KURULU

 Av.Mustafa Kemal Şençayır

ASİL

Av.Sungurtekin Öztan

ASİL

Av.Umut Önel

ASİL

Av.Cihan Kayrak

YEDEK

Av.Aygül Arda

YEDEK

Av.Engin Demir

YEDEK