Bursaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul İlanı

21 Ekim 2022
Bursaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul İlanı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

 

Kulübümüzün başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunun 2. Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 13:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılmasına karar verilmiştir.
 

Üye katılım listesini buradan indirebilirsiniz.

Bursaspor Kulübü 
Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM

1. Açılış,

2. Genel Kurul Divanı başkan ve üyelerinin seçimi,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4. Gündemin Genel Kurul’a sunulması,

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali raporların okunması,

6. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu’nun ibrası,

9. Denetim Kurulu’nun ibrası,

10. Tüzüğümüzün 22/g maddesi gereği kulübümüz şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,

11.Tüzüğümüzün 22/h maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na taşınmaz mallar alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi,

12. Tüzüğümüzün 22/i maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na taşınmaz malların satılması için yetki verilmesinin görüşülmesi,

13. Başkan adaylarının konuşmaları, Bağımsız Denetim Kurulu adayı çıkması halinde Bağımsız adayların konuşması,

14. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu seçimi,

15. Dilek ve Temenniler,

16. Kapanış.