Bursaspor Kulübü Derneği Olağan İdari ve Mali Genel Kurul İlanı

14 Şubat 2020
Bursaspor Kulübü Derneği Olağan İdari ve Mali Genel Kurul İlanı

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 13.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Toplantı Salonu’nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 15 Mart 2020 Pazar günü saat 13.00’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

 

Üye katılım listesini buradan indirebilirsiniz.

 

BURSASPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM 

 

 1. 1.Açılış,
 2. 2.Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi,
 3. 3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. 4.Yönetim Kurulu’nun mali raporunun okunması,
   1. Gelir – gider tablosunun okunması,
   2. Bilançonun okunması,
 5. 5.Denetim Kurulu raporunun okunması,
 6. 6.Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,
 7. 7.Tahmini bütçenin okunması,
 8. 8.Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. 9.2020 yılı giriş ve yıllık üyelik ödentilerinin belirlenmesi,  
 10. 10.Tüzüğümüz gereği; 2018-2019 yılı üyelik ödentilerini zamanında yapmadıkları için üyelikleri askıya alınan 281 üyemizin dernek üyeliğinin düşmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 11. 11.Tüzüğümüzün 43.3 maddesinin son paragrafı gereğince, Genel Kurul Üyemiz Ali Ay’ın üyelikten kesin çıkarılma kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 12. 12.Tüzüğümüzün;
 • 12. Maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • 23.2 maddesinin ilk paragrafında yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • 55.1 maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • 56. maddesinin (e) bendinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 1. 13.Dilek ve temenniler,
 2. 14.Kapanış