Hata Bildiri Formu

Sitede tespit ettiğiniz hataları bize bildirebilirsiniz.

Hata Bildir
TC Kimlik No
Şifre

Divan Kurulu

 

 

 

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı 5 Haziran 2015 tarihinde yapılan Seçimli Divan Kurulu Toplantısında seçilerek 3 yıl boyunca görev yapmaya yetkilendirilmiştir. 

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'nı İdris Sevinç yapmakta. 


DİVAN BAŞKANLIK KURULU BAŞKANLIĞI

Başkan : İdris SEVİNÇ
2. Başkan  : Murat GÜLEZ
Yazman  : Av.M.Haluk SİVRİ
Üye : Serdar YAZICI
Üye : Mümin PEKCAN
Yedek Üye : Aydın ÇOKÖZLER
  :  

Divan Kurulunun Görev ve Yetkileri

- Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’nu seçmek,

- Tüzüğün, Bursaspor Divan Kurulu ile ilgili maddelerini izlemek ve görüş bildirmek,

- Gerekli durumlarda tüzüğü inceleyip görüş bildirmek,

- Yönetim Kurulu’nca tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip görüş bildirmek,

- Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları, taraflardan birinin Yönetim Kurulu aracılığıyla başvurması durumunda incelemek ve sonucu Yönetim Kurulu’na bildirmek,

- Genel Kurul’a kendi ve Bursaspor’un çalışmaları ile ilgili görüşlerini ve ilerisi için dilek ve önerilerini bildirmek üzere, Divan Başkanlık Kurulu’nca hazırlanacak raporları görüşerek karara bağlamak,

- Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, gerekli önerilerde bulunmak,

- İncelemeyi gerektiren konularda yardımcı kurullar oluşturmak, verilecek raporlar için görüş bildirmek,

- Yönetim Kurulu’nun her türlü etkinlik ve uygulamalarını izlemek, gereğinde Yönetim Kurulu’ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde iç denetim organı olan Denetleme Kurulu vasıtasıyla inceleme yaptırmak, gerekirse bu incelemenin sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmak, öneri ve istekte bulunmak,

- Gerekirse Bursaspor’un gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda tüzük hükümlerine ve bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını Denetleme Kurulu vasıtasıyla inceletmek, sonuca göre alacağı kararları Yönetim Kurulu’na dilek ve öneri olarak bildirmek, gerekirse alacağı yeni bir kararla ilk Seçimli Genel Kurul’a sunmak,

- Denetleme Kurulu’nun hazırlayıp sunacağı raporları inceleyerek, Denetleme ve Yönetim Kurullarından bilgi ve açıklama istemek, raporlar ile ilgili olarak ilgilileri uyararak sorunların çözülmesini sağlamak,

- Gereğinde tüzüğün değiştirilmesi için Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek.

Bursaspor Divan Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
Sürekli Üyeler
• Tüm kurucu üyeler,
• Seçimle görev yapmış tüm Bursaspor Başkanları,
• İki ayrı dönemde ikinci başkanlık yapmış üyeler,
• Seçim ile gelen organlarda üç ayrı dönemde görev yapmış üyeler,
• Yirmibeş yılını doldurmuş üyeler,
• Profesyonel lisanslı olarak; aralıksız en az on yıl Bursaspor'un etkinlik gösterdiği spor dallarında resmi veya temsili yarışmalara katılmış sporcu üyeler.

KURUCU ÜYELER

Üye No

Adı - Soyadı

Üye No

Adı - Soyadı

 

 

20

İsmail BUZCULAR

30

Recep BARIŞICI

 

 

SEÇİMLE GÖREV YAPMIŞ TÜM BURSASPOR BAŞKANLARI

Üye No

Adı - Soyadı

Üye No

Adı - Soyadı

76

Kadri ŞANKAYA

1815

Fikret ÜSTENCİ

86

Cavit ÇAĞLAR

1819

Hüseyin Avni SİLAHÇI

462

KANİ ŞEN

2027

M.Levent KIZIL

668

Remzi CİNOĞLU

2132

Erdoğan BİLENSER

669

Murat GÜLEZ

2734

Erkan KÖRÜSTAN

8400
Recep GÜNAY

4136

Ali KARASU

İKİ AYRI DÖNEMDE 2.BAŞKANLIK YAPMIŞ ÜYELER

Üye No

Adı - Soyadı

Üye No

Adı - Soyadı

3952

Osman ÇELİK

 

 

 

 

 

SEÇİMLE GELEN ORGANLARDA 3 AYRI DÖNEMDE GÖREV YAPMIŞ ÜYELERI

Üye No

Adı - Soyadı

Üye No

Adı - Soyadı

85

Erhan NASYALÇIN

 

 

100

Feyzullah DOĞRU

168

Doğan Kerim ARAR

342

Mustafa KIRCI

402

Erhan MENDİ

430

Mehmet ŞENER

437

Hayri YAZICI

644

Celal SÖNMEZ

860

Gökçin ARAS

935

Mesut MORAL

976

Mehmet AĞIM

987

İsmail Hakkı SEZGİN

991

Lemi KESKİN

1068

Orhan Ümit GENÇOĞLU

1320

Nurettin KARAYAKA

1323

Orhan DURSUN

1400

Hasan BAŞPARMAK

1661

Ali Ferruh NAYMAN

1824

Osman YILMAZ

1840

Mustafa YEDİKARDEŞ

1901

Mümin PEKCAN

1918

Şükrü AKYOLLU

2029

Sedat KAYA

2030

Ali İhsan YEŞİLOVA

2201

Ekrem SENAL

3804

Erhan AKBAŞ

2753

Mesut MESTAN

3876

Serkan SABUNCUOĞLU

3802

Erol TÜRKÜN

4137

Mehmet ÇAVUŞOĞLU

3818

Yunus EGEMENOĞLU

4245

Recep BÖLÜKBAŞI

3931

Haluk ÖZKIYICI

4314

Selçuk EREN

4195

Necmettin KOCAMAN

4359

Hasan SALTAN

4292

İrfan KOÇ

4471

Akın ADALAN

 3829

Nejat ÇÖLEK

4596

Şentürk TURAN

4470

Basri ÜNSALAR

2200
Ali TURAN

4574

İlhan USLU

2365
Kemal KİREVETÖZEN
2614
Nihat SAPAN
4515
Özgür Alpaslan SÜMER    
   

 

 

PROFESYONEL LİSANLI OLARAK ARALIKSIZ EN AZ 10 YIL BURSASPOR'UN ETKİNLİK GÖSTERDİĞİ SPOR DALLARINDA RESMİ VEYA TEMSİLİ YARIŞMALARA KATILMIŞ SPORCU ÜYELER

702

Sinan BÜR

2086

Sedat ÖZBAĞ

1095

A.Sedat ÖZDEN

2089

Ersel UZGUR

1992

Adnan ÖRNEK

2153

Mesut ŞEN

2014

Yalçın GÜNDÜZ

2292

Beyhan ÇALIŞKAN

 6756

 Ömer KILIÇ

 

 

20 YILINI DOLDURMUŞ ÜYELER

Üye No

Adı - Soyadı

Üye No

Adı - Soyadı

 

 

45

Alper TANSAL

49

Müfit USLU

54

Mustafa Sabri EKENTOK

79

Ahmet Çetin ALKOÇLAR

98

Rahmi GÜRDAL

107

Ersan ŞEKERCİOĞLU

108

Akın ÖZHAMARAT

110

Fahri ÖNCEL

116

Cengiz TÜFEKÇİOĞLU

117

M.Mutlu URAZ

 

 

130

Gündoğdu SAYMAN

132

Ali Sami EVKURAN

146

Rüştü BARIŞICI

157

Nuri BARIŞICI

166

Halil İlhan BAŞKIR

187

Fikret ALAKOÇ

 216

İlhan BİÇEN

221

Mustafa TUNÇAKIN

241

İdris GERÇEKER

243

Halil Yılmaz HALİLOĞLU

246

O.Cengiz ORAL

 

 

255

Necmi YEŞİLOVA

257

Osman ŞEKERCİOĞLU

258

Fehim KAHVECİ

267

Erol YADİGAR

272

Cevat DİNİZ

275

Arif ÇARİT

284

Behzat ÇAVDAR

292

Ali OĞUZ

294

İbrahim ALAKOÇ

295

Fevzi SAPAN

 

 

305

Hasan BORA

 311

Alpay ŞAR

316

Ferruh ÖZKAYA

321

Remzi Tamer YONSUL

322

Ahmet Ayhan ÖZEMRE

330

Hasan PEDAL

 

 

337

Sabahattin YEDİKARDEŞ

348

Hüseyin BAŞOĞLU

357

Ali PAMİR

358

Nevzat YEŞİLOVA

359

Necdet YEŞİLOVA

367

Zekeriya ÖZTÜRK

376

Burhan ISPALAR

377

İsmail YILDIRIM

399

Günay ÖZBEK

411

Rıza AYDIN

415

Azem KÜKREK

416

Emin TETİK

422

Yalçın SÜTER

423

Mustafa ASIĞ

436

Nail YENİCE

438

Alattin SEZER

443

Şerif ARI

444

Turan VATAN

445

Burhan VATAN

450

Cengiz BATTALCIOĞLU

457

Hasan KIRCI

468

Serdar YAZICI

470

Ö.Melih GÜVENÇ

471

Murat ŞAKİR

 

 

484

Ali Rıza SAN

493

Hüseyin SURGUN

499

Coşkun ENGİN

502

Sabahattin GAZİOĞLU

503

Burhan KÜÇÜKİNDERE

505

Halil KARAGÖLENT

508

Şevket KOCABALKAN

514

Erhan SEVİMLİ

519

Emin GÜR

522

Tahir GERGİN

531

Haluk ÇARUK

536

A.Cemal EKENTOK

538

Levent GENCELLİ

541

Yüksel TÜRKER

546

Hüseyin ŞEN

547

Coşkun ŞANKAYA

548

Cevat ATA

553

Tahsin AKARSU

560

Ali CAKALIOĞLU

565

İbrahim İTEM

566

Işık UĞURTUĞ

568

İdris SEVİNÇ

569

Abdullah BİLAÇLI

570

Halis ERTÜRK

573

Ahmet KAYI

576

Sedat AKGÜN

 

 

 

 

580

Haydar KAYI

582

Ahmet SARILAR

583

Nihat BÜYÜKYANBOLU

586

Ahmet SOLAK

 

 

588

Aziz DEMİRKAKAN

592

Rauf ÜNVER

593

Özcan ŞENTÜRK

594

İrfan SOLAK

595

Şeref AKGÜN

596

Emin İMEN

600

Kemal YILBAŞI

601

Sabri PEKCOŞKUN

603

Abdullah ERDEM

604

Galip SAKDER

 

 

606

Çetin SÜSLÜ

607

Ahmet AYDIN

608

Mehmet ŞAYLANOĞLU

613

Hayati KAPTANLAR

616

İbrahim CANIÇEVİK

621

İbrahim PEKAYLA

623

Hüseyin SAATÇİ

627

Zeki UTKU

 

 

632

Metin ÖNADIM

633

Muzaffer ÖNADIM

 

 

636

Mustafa AK

637

Doğan TOZDUMAN

639

Özmetin ERKUT

640

Nuri KARACA

641

Murat SEZGİN

642

Ekrem AKTOPTAN

646

Mahmut ERDİLEK

647

Erdoğan YİĞİT

 

 

656

Hüseyin ÇİFTLİKLİOĞLU

658

Seyfullah YILDIZ

660

Aydın ÇOKÖZLER

661

Ahmet Hüsnü ERKOÇ

663

İsmail ERSUDAŞ

671

Behçet ORHAN

674

Arif TİK

675

Hanibal KAYNAKÇIOĞLU

676

Erdem AYDIN

678

Yalçın SÜNNETÇİOĞLU

679

Saffet AKARSU

684

Sait KÜLAHÇIOĞLU

688

Kemal BATMAZ

690

Enver ÜNEN

692

Hüseyin KONÇAK

694

Mehmet GÜNER

697

Ahmet TAN

708

Sebail VARLIK

715

Adnan ALTINLI

719

Adem DURAN

720

Hayrettin KAYA

 

 

725

İsmail ÖZTAT

726

Ayhan BARIŞICI

729

Turgut AKBEN

768

Macit SAFİ

773

Necdet YÜCE

778

Mehmet ÇETİN

784

Yakup ALTINÖZ

801

Osman Nuri BİÇER

 

 

811

Şinasi BAŞAK

828

Vehbi VARLIK

842

Ali BELGENER

862

İsmail OLCAR

863

İsmail ŞAHİN

865

Yalçın ARAS

873

Mehmet EKİM

877

Turgay YELEKİN

902

M.Polat TISOĞLU

910

Altan DALFİDAN

911

Fedahim TERZİ

913

Melih AYDINGÖR

914

Mehmet ÇILGIN

917

Şenol ŞANKAYA

918

Erol ŞANKAYA

921

Nedim İMREN

 

 

933

Ramazan DEVA

934

Muharrem KIYGI

939

Bayram ÜÇKARDEŞLER

940

Hüseyin KARA

949

Mehmet ERSOY

957

Mustafa EKİNCİ

960

Recep DUMAN

961

Ahmet Tarık ORAL

966

Arif GENGÖRÜ

967

M.Emin SUDAŞ

968

M.Haluk SİVRİ

971

Ahmet PARSEKER

975

Mustafa SEVİNÇ

977

Orhan TOPRAK

978

İlhan PARSEKER

980

Mehmet DEMİRKAKAN

981

Halit ÖRGÜT

985

Nusret GÜNDÜZ

986

Rüstem ATEŞ

993

Süleyman ÇİFTPINAR

1000

Ahmet KARANFİL

1002

Esat KÜKREK

1004

Şener DİNÇER

1008

Raşit DURMAZ

1014

Recai DÜZCE

1016

Zeki SİNKİLER

1020

Atilla KURTÇU

 

 

1029

Yaşar ŞAHİN

1031

İsmail ULUBEY

 

 

 

 

1035

Cafer AKER

1043

Rüştü DİLMEN

1044

Yaşar ÖZTÜRK

1048

Göksel KOÇHAN

1049

Ali YILMAZ

1058

Ahmet Seyit ADEMOĞLU

1063

İsmail Hakkı ARSLAN

1069

Turhan GENÇOĞLU

1071

Ertan ATAN

1076

Osman AVCI

1079

Hasan GÜLAYAN

1085

İ.Haluk ERDEM

1087

Aybar ULUCA

1092

İlhan SARI

 

 

1097

Celal ÖZBALCI

1098

Ersin KURTULUŞ

 

 

1102

Tacettin YAZICI

1104

İ.Serhat GÜVEN

1108

Aydın TEZYAPAR

1109

Ferhat OCAK

1111

Cihat EKİMERİ

1112

Sabri ERSAVAŞ

1114

İsmail ARI

1116

İ.Ünal AFŞAR

 

 

 

 

1122

Doğan ALAKOÇ

1129

Fuat TÜRKSEVER

1133

İ.Ali SAYGAÇ

1134

Ü.Nadir ALTIN

1135

Rıfkı YILMAZ

1147

Gündoğan GÜNAY

1150

Erdal UĞURLUOĞLU

1152

Nedim BALIKÇILAR

1153

Ramazan DOĞAN

1155

Ayhan AKARSU

1161

Hüseyin İÇMEN

1167

M.Emin TUTAN

1169

Baki ŞENTÜRK

1171

Osman ÇAĞLIKOÇ

1174

Müfit GÜRSU

1175

Mehmet ERBAK

1180

Erdem BAYDAROĞLU

1181

Caner SÜTMAN

1182

Mehmet ŞENİPEK

1188

M.Hanefi AKOSMAN

1191

Şevket BURHAN

1192

İsmail Kemal KEMANKAŞ

1194

Kenan HARMANLI

1198

Mesut ÇARİT

1199

Mustafa İlhan ÖZEMRE

1201

Ali TÜRKÜN

1202

Mehmet BAŞDAR

1203

Muhsin ŞERMETER

1215

Necati SEYMEN

1216

Mehmet SEYMEN

1225

Hasan CELAYİR

1227

Hasan KÜLÇE

1229

Halil KESKİN

1231

Fikret ÇAKIR

1236

İbrahim AKAN

1239

Necmi ŞIKEL

1242

Birol ÖZGÜMÜŞ

1243

V.Celal BEYSEL

1247

Cemil GÜN

1248

İsmail H. ACAR

1256

Rahmi YILMAZ

1265

Ayhan BİRGİN

1267

Suat MUTAFOĞULLARI

1268

Mehmet TOPLU

1274

G.Kamil ERDOĞAN

1286

Kenan BİLİR

1292

Recep ÇATALAĞAÇ

1294

Ahmet Kamil EKLER

1295

Ergun ETE

1303

Recep ŞIKEL

1304

Halil GÜLEÇ

1315

Ahmet ÖZER

1316

Mehmet KARADAĞ

 

 

1326

Şaban KURT

 1328

Ahmet TUTAN 

 1329

Mehmet M. TUTAN 

 1333

Nedim ŞIKEL 

1334

Erkan OMAÇ

1335

Fikret AKDAĞ

1355

Ali Fuat Balı

1392

Haşim Özen

1394

Ramadan SAĞLIK

1395

Kemal ÖZEN

1396

Hatip ÖZEN

1398

Selahattin KILIÇ

1399

Denizhan SEZGİN

1403

Mustafa TECİMOĞLU

1415

Zafer ADALETSEVER

1416

Recep KIRAYOĞLU

1420

Ali KARAMIK

1426

Mustafa TİRYAKİ

1430

Mehmet Cengiz ÖZTÜRK

1466

Ekrem BARIŞIK

1471

Hasan ERDEM

1472

Yasin ERDEM

1488

Mehmet Metin ALTAY

 

 

1501

Özden DOĞAN

1527

Mehmet Dursun BAŞARAN

1533

Cem ŞİRİN

1536

Ahmet YAŞAR

1566

A.Nihat IRKÖRÜCÜ

1575

Ali YAZIR

1591

Şaban BABAÇ

1658

GÖKHAN TUZLACIOĞLU

1664
HASAN BAŞARAN
1665
HÜSEYİN BAŞARAN
1680
SERKAN YAZICI
1689
MESUT GÜNDÜZ
1769
ALİ ÖZYURT
1798
ABDULLAH DİLMENLER
1800
SIRRI ÇAKIR
1806
MÜMİN CANBAZ
1807
MUSTAFA NURİ YAZICILAR
1817
YÜCEL AKGÜN
1820
RAŞİT BARIŞICI
1822
DURMUŞ DURMAZ
1826
ADEM SAKARYA
1827
ADNAN SAKARYA
1828
İLHAN SAKARYA
1829
ORHAN SAKARYA
1832
ENDER ALKOÇLAR
1833
ERDAL AKÇAY
1836
HÜSEYİN YENGİNER
1837
M.ORHAN EFE
1838
ALİ HAYDAR ADEMOĞLU
1844
ÖZCAN SELAMET
1846
ORHAN HALİLOĞLU
1851
KORHAN DURUSOY
1858
ZEKİ ÖZTÜRK
1867
AHMET AYDIN
1879
TALİP ANDİÇ
1909
İBRAHİM ORHAN
1910
RECEP GÜZELDAĞ
1917
ÖMER KIZILKAYA
1919
İLYAS MADEN
1921
ERDİNÇ SAKDER
1922
MURAT YUVAKURAN
1923
ORHAN TATLICILAR
1925
ÖMER FERİDUN ÖZKAYA
1929
NUSRET UTAŞ
1948
MEHMET VATANSEVER
1950
SEBATTİN ŞEKER
1951
RECEP DOĞRU
1952
FARUK DOĞRU
1953
TARIK DOĞRU
1954
SEZGİN BALABAN
1957
YILMAZ TÜKEL
1959
MUSTAFA ANBARTEPE
1966
ENVER SİPAHİ
1971
İSMET DEMİREL
1972
LEVENT BALCI
1973
MAHMUT NEDİM ÖRNEK
1976
ZAFER ADEM METE
1977
METİN GÜLENÇ
1980
KEMAL CİVELEK
1984
CEMAL VARDAR
1986
M. RECAİ ÖZDEMİR
1993
AHMET KILIÇ
1996
MEHMET GENGÖRÜ
1997
SÜLEYMAN ÖNSEVER
2001
İSMAİL ERTEKİN
2004
CİHAT GÖNÜLSÜZGİL
2005
HAYRETTİN KARAGÖZ
2006
HAYRİ KARAGÖZ
2008
ERSİN ÖZBARLAS
2009
GÜRKAN ÖZBARLAS
2010
AVNİ ÖZBARLAS
2011
RAHMİ SEZGİN
2015
FEHMİ GÖKÇEN
2025
MELİH ÖZEREN
2026
TAMER PAYLI
2031
NECATİ ŞAHİN
2032
ERTUĞRUL KARA
2034
EROL KILIKÇIER
2041
TUFAN KALELİ
2042
AHMET YILDIRIM
2049
METİN CEYLAN
2051
NİZAMİ ERİM
2054
HÜSEYİN BOZ
2057
GÜNER KUTLAY
2058
CANER SUNGUR
2061
ABDÜL KADİR KARGILI
2066
LATİF KALKANDERE
2070
İLHAM KAPLAYAN
2073
SERVET KURU
2077
ENDER ADAŞ
2078
HALUK BÜKÜMCÜ
2080
ORHAN DİKİCİ
2083
ERDEM AFACAN
2084
TAMER AFACAN
2085
MESUT ÜNLÜ
2087
AHMET ZINGIR
2088
FERİDUN ÖZDİKER
2090
YILMAZ BURUL
2091
SİNAN ORAL
2092
ERKAN DERİNDERE
2093
NİZAMETTİN BİLİK
2094
ERGİN KAYAN
2096
ALİ İYİGÜLLÜ
2098
YUSUF İYİGÜLLÜ
2099
ÖMER KAVUNCUOĞLU
2102
ALİ MORAL
2103
İBRAHİM MORAL
2104
RECEP ŞENGÖNÜL
2106
CELAL KIRAYOĞLU
2107
ADEM ERDEM
2110
HAYRETTİN GÜMÜŞ
2114
İLHAN YEŞİLOVA
2116
KAMİL KONUŞKAN
2117
YAŞAR UZUN
2119
ALİ BÜYÜKKURT
2123
İRFAN UĞURLUOĞLU
2126
SERDAL CAN
2128
RAMAZAN DURAN
2133
BERAT TUNAKAN
2134
LEVENT KAYAHAN
2138
ERHAN BAŞOĞLU
2143
NURİ TİKE
2145
SABAHATTİN EMMEZ
2149
MEHMET GÜLSEÇEN
2150
EROL CİVAN
2151
YUSUF KENAN KEFELİ
2152
MEHMET AKTAR
2157
NEDİM ERMUTLU
2172
NEVZAT DİNÇBUDAK
2180
İSKENDER KAYA
2181
SELİM EKER
2186
OSMAN ÇAKMAK
2189
MEHMET NURİ KOLAYLI
2190
BÜLENT ADISÖNMEZ
2198
CEVDET YILDIZ
2203
İ.HAKKI TAŞCI
2211
ALAETTİN BÜLBÜL
2216
REMZİ TOPUK
2219
GÖKHAN ÇAKAR
2221
ALİ UĞUR
2223
FERRUH ASLANOBA
2224
MUSTAFA ÇAĞLAR
2227
HASAN SAZCILAR
2228
HÜSEYİN SAZCILAR
2230
ETHEM DİZDAR
2231
RAFET SAVU
2233
SAMİ MANİSA
2235
ORHAN ZÜMRÜT
2236
ŞABAN VARİŞLER
2237
İBRAHİM ALBAYRAK
2240
SEDAT YALÇIN
2243
MUZAFFER ÖZEL
2244
SALİH DEĞİRMENCİOĞLU
2246
MEHMET NEZİR GENCER
2247
ÖMER KIZIL
2250
METİN OLÇUM
2251
RÜŞTÜ ÇETİN
2256
GÜNAL BAYLAN
2257
MEHMET HALUK BECEREN
2258
TAMER ÖZBEK
2263
NEVZAT AKDÜLGER
2265
NİHAT AKDÜLGER
2269
HASAN ALTINSU
2270
TAHSİN ARDIÇ
2272
KEMAL DEMİREL
2273
YAVUZ CEMAL DEMİREL
2274
ERKAN ÖNCEL
2277
AHMET SUPHİ EVKE
2278
CENGİZ TUNÇMAN
2279
YAVUZ BULUR
2281
FARUK KORKMAZ
2283
AHMET YILMAZ
2284
METİN SAYAL
2288
VAHİT DOĞAN
2291
HÜSNÜ TOPÇU
2293
HÜSEYİN HÜRSOY
2296
İBRAHİM AYTI
2297
NACİ ŞAHİN
2299
NEDRET BAYRAMOĞLU
2303
İSMAİL FEDAİ
2307
C. HAKAN ÖZALTI
2309
AHMET AKER
2320
SALİH GARİP
2322
BEKİR KÜKREK
2323
HÜSEYİN ALAÇ
2329
ERDİNÇ ŞENTÜRK
2335
ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN
2337
ALPER ATAK
2338
YUSUF ÜNLER
2340
BURHAN VARDAR
2346
FUAT ÖZKAN
2347
MEHMET GALİP TOPLAN
2348
MAHİR FATİH CİNOĞLU
2351
BAKİ GÜLPINAR
2360
ATİLLA DÖNMEZ
2361
HALUK HISIMCIL
2362
SEDAT DİNİZ
2363
ŞENOL DOLAR
2367
SEVNUR BALCI
2368
SUAT GENÇOSMAN
2372
ALİ TOPLU
2375
İBRAHİM YAŞAR
2376
TAHSİN BULUT
2377
CEM CANKILIÇ
2382
CEVDET YÜCE
2384
FERUDUN KAHRAMAN
2385
A. İLHAM DOĞANCI
2387
OLGUN ZORLU
2393
LEVENT RUSÇUK
2394
EROL AYBARAZ
2401
ZAFER ÜRKMEZ
2409
FUAT BURSALI
2412
ALPER ÖNCEL
2413
ŞENOL ÇELİKKOL
2414
ERTUĞRUL YAVUZ
2415
EROL TURAN
2417
ALİ VAROL SIRDAŞ
2418
ŞENER ÇIRAK
2420
MEHMET AYDIN
2428
ERSİN YAZICI
2431
RECEP YILDIZ
2432
ADNAN YAZIK
2433
MUHARREM ALP
2438
ERSEL BELİN
2441
MEHMET ÖZEL
2446
MEHMET ÖRNEKAL
2448
HÜSEYİN KILIÇ
2450
CELALETTİN ERDÖNMEZ
2452
RECEP ÜZEN
2454
FEHİM GÜMÜŞKAYA
2455
EDİP GELENBELİ
2460
HALİM GÜRVARDAR
2463
MEHMET CEM GENCOĞLU
2477
SAMİ CAN
2478
İLKER BİLİKTÜ
2481
MEHMET ALİ ERÇELEBİ
2482
SEZGİN KARTAL
2485
MEHMET AHAD SÖZERİ
2495
SUAT ÇELEN
2503
FARUK GÜZEL
2504
NURETTİN AVCI
2507
GÜRSEL EDEMEN
2508
ABDURRAHMAN KALE
2509
TURHAN KALE
2510
İSMAİL PEKAYLA
2524
İSMAİL HAKKI YILMAZ
2526
ORHAN ALTINÖZ
2532
SAFFET ŞENCAN
2539
MEHMET İLHAN ERTUŞ
2540
SEDAT ÖZTEL
2554
HASAN CANDAN
2559
YAVUZ İSKENDEROĞLU
2561
LEVENT BATUR
2563
SERDAR SEVİNÇ
2567
OSMAN ÜNSAL
2572
İRFAN ESİN
2576
ERHAN CENGİZ
2577
MUSTAFA ŞAHİN
2578
TAMER DURMAZEL
2579
ALPASLAN KESER
2582
UĞUR ÇELİKKOL
2584
FERİDUN YUĞAÇ
2588
HALDUN BECEREN
2591
Y. ADİL GÖKÇADIR

 

 

 

 

----store