TC Kimlik No
Şifre

Divan Başkanlık Kurulu’ndan Açıklama

10/06/2019 20:39

-

Divan Başkanlık Kurulu’ndan Açıklama

Kongre sürecinde, Başkan ve Yönetim Kurulu adaylarının isimleri ile kendi ıslak imzalarını içeren başvurunu dosyasını Divan Başkanlık Kurulu’na 7 gün önce teslim etmesi gerekmektedir.

Burada beyanı esas alma mecburiyetimiz vardır. Dolayısıyla bizler Divan Kurulu olarak kriminoloji uzmanı değiliz. (Organlara adaylık başvurusu. Tüzük Madde 17)
Şayet Yönetim Kurulu listesine atılan imzalarda farklılık var ise bu durum listeyi yapan Başkan ile imza sahibi arasındaki bir sorundur. Bu durumda Başkan Adayı tüzük hükümlerine göre listeden çekilenlerin yerini, sırası ile yedek üyelerden doldurabilir.
Bağımsız Denetleme Kurulu’ndaki arkadaşımız, sanıyoruz tüzüğü iyi okumadığı içindir ki, Divan Başkanlık Kurulumuzdan, adaylık müracaatı kabul süresinin uzatılmasını istemiş ve sosyal medya aracılığı ile bunu paylaşarak, bizim tüzüğe aykırı hareket etmemiz istenmiştir.
Oysa bilmesi gerekirdi ki; Tüzüğün 17. Madde b bendi gayet açıktır.