TC Kimlik No
Şifre

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

28/05/2019 10:55

.

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulu 1. Toplantısının 15.06.2019 Cumartesi günü saat 11:00’da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2.Toplantının 23.06.2019 Pazar günü saat 11:00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Bursaspor Kulübü
Yönetim Kurulu

 

 

 

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1.Açılış,

2.Genel Kurul Divanı başkan ve üyelerinin seçimi,

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4.Gündemin Genel Kurul’a sunulması,

5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali raporların okunması,

6.Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,

8.Yönetim Kurulu’nun ibrası,

9.Denetim Kurulu’nun ibrası,

10.Tüzüğümüzün 22/g maddesi gereği kulübümüz şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,

11.Tüzüğümüzün 22/f ve ilgili maddeleri gereği,  bütçenin, gelir kalemlerinin %25’ini aşan oranlarda yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisinin verilmesinin görüşülmesi,

12.Tüzüğümüzün 22/h maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na taşınmaz mallar alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi,

13.Tüzüğümüzün 22/i maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu’na taşınmaz malların satılması için yetki verilmesinin görüşülmesi,

14.Başkan adaylarının konuşmaları, Bağımsız Denetim Kurulu adayı çıkması halinde Bağımsız adayların konuşması,

15.Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu seçimi,

16.Dilek ve Temenniler,

17.Kapanış.

 

ÜYE KATILIM LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ