TC Kimlik No
Şifre

Kira İhale İlanı

10/05/2019 09:06

-

Kira İhale İlanı

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu altında Hayran caddesinde bakan kısmında yer alan, 4853 m2 dükkan alanı ile bodrum katında yer alan 2000m2’lik depolama alanı, taşınmazın mevcut hali ile kapalı zarf yöntemi ile kiraya verilecektir.

Belirtilen dükkan alanı ve depolama alanı tamamı bir bütün olarak kiralanacaktır, ayrı ayrı kira bedeli teklif edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer : İzmir yolu 4.km Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri - Nilüfer / Bursa

Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih ve Saat  : 20.05.2019 Saat 15:00

Teklif Edilebilecek minimum aylık Kira Bedeli : 50.000,00 TL + KDV

İlk 3 yıllık kira bedeli peşin olarak ödenecektir.

Kira Süresi : 10 Yıl

 

İhaleye ait şartnameler " İzmir yolu 4.km Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri  Nilüfer Bursa” adresindeki Bursaspor Kulübü Derneği’nden 100,00 TL karşılığında, temin edilebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri en geç 20.05.2019 tarih saat 15:00’a kadar İzmir yolu 4.km Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri  Nilüfer Bursa adresine sunmaları gerekmektedir.

Teklifler kapalı zarf içinde olacak şekilde hazırlanacaktır. Zarfın içerisinde teklif mektubu, şartname ve şartnamede belirtilen diğer gerekli belgeler olacaktır.

Teklif sunan gerçek veya tüzel kişinin açık adres,  elektronik posta adresi, faks numarası ve telefon numarası olmak üzere iletişim bilgilerinin yer aldığı beyan zarfın içerisine konulacaktır.

Kiralanacak alanların tefrişat işleri, yangın tesisatı ve mekanik sisteminin kurulması Kiracı tarafından yapılacaktır.

Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler doğrudan ve dolaylı olarak teklif  sunamayacaktır.

Bursaspor Kulübü Derneği ihale yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Derneğimiz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.