TC Kimlik No
Şifre

Kamuoyuna Duyuru

29/04/2019 16:32

.

Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi 91 Ada 231 Parselde bulunan taşınmaz için 06.02.2019 tarihli eksper raporunda 11.500.000 TL değer tespit edilmiş, 18.02.2019 tarihinde 11.000.000 TL bedel ile ihaleye çıkılmış ve bu ihale ilanı 14 Şubat 2019 tarihinde Bursa Hakimiyet ve Olay Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ancak ihaleye herhangi bir katılım olmamıştır. Devamında 22.03.2019 tarihinde yönetim kurulu kararı ile Başkanımız Ali Ay’ın alacağına mahsuben kendisine devredilmiştir.

Ayrıca yine kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 5067 Ada 1 Parselde bulunan taşınmazın 20.03.2019 tarihli eksper değerlemesi ise 12.310.000 TL çıkmasına rağmen, daha üstünde bir bedel olan 15.000.000 TL’ye Başkanımız Ali Ay’ın alacağından mahsup edilmek suretiyle kendisine devredilmiştir.

Denetim Kurulu’nun yaptırdığı değerlemelerde ise Dereçavuş Mahallesi 4991 Ada 231 Parseldeki taşınmaz için tapu devrinin yapıldığı 22 Mart 2019 tarihli eksper değeri 15.500.000 TL, Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 5067 Ada 1 Parselde bulunan diğer taşınmazın eksper değeri ise 12.825.000 TL çıkmıştır. Ancak bu taşınmazın devri başkanımız tarafından 15.000.000 TL bedelle gerçekleştirilmiştir.

SPK lisanslı firmaların değerlemeleri arasında farklılık oluşması son derece olağan bir durumdur. Bunun en çarpıcı örneği ise Denetim Kurulu’nun 15.500.000  TL eksper değeri çıkardığı taşınmazın 11.000.000 TL’ye dahi alıcı bulamamış olmasıdır. Yönetim kurulumuz Denetim Kurulu’nun yaptırmış olduğu eksper değerlemelerini esas almak suretiyle, aradaki fark olan 1.825.000 TL’nin kulübümüze kazandırılmasına konusunda karar almıştır.