TC Kimlik No
Şifre

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul İlanı

07/02/2019 16:25

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 13:00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Toplantı Salonu’nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 13:00’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul İlanı

GÜNDEM 

 1. Açılış,
 2. Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Yönetim Kurulu’nun mali raporunun okunması,
  i.    Gelir – gider tablosunun okunması,

           ii.    Bilançonun okunması,

 1. Denetim Kurulu raporunun okunması,
 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,
 3. Tahmini bütçenin okunması,
 4. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 5. 2019 yılı giriş ve yıllık üyelik ödentilerinin belirlenmesi,  
 6. Tüzüğümüz gereği; 2017-2018 yılı aidat ödemelerini zamanında yapmadıkları için üyelikleri askıya alınan 676 üyemizin dernek üyeliğinin düşmesi hususunda görüşme yapılarak karara bağlanması,
 7. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi,
 8. Dilek ve temenniler,
 9. Kapanış.

 

Olağan İdari ve Mali Genel Kurulumuza katılabilecek olan üyelerimizin listesi için tıklayınız