TC Kimlik No
Şifre

Bursaspor Vakfı Olağan Genel Kurul İlanı

08/01/2019 14:04

-

Bursaspor Vakfı Olağan Genel Kurul İlanı

Vakfımızın olağan genel kurul toplantısının 23.01.2019 tarihinde saat:16:00'da Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30.01.2019 tarihinde saat:16:00'da aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır.

 

GÜNDEM

1-     Açılış ve divan heyetinin seçimi

2-     Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3-     Yönetim kurulu raporu ve denetçi raporunun okunması

4-     Genel kurulda okunan faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi ve ayrı ayrı onaylanması

5-     Vakfın ana sözleşmesi 7.2.2 md uyarınca asıl üyeliğe müracaat edenlerle ilgili kararın görüşülmesi ve üyeliğin kabul esasların belirlenmesinin görüşülmesi

6-     Yönetim kurulunun ibrası

7-     Denetçilerin ibrası

8-     Yönetim kurulu seçimi

9-     Denetçi seçimi

10-   Dilek ve temenniler

11-   Kapanış